Categories
Stories

Fields Medal có giá trị như thế nào?

Tôi từng nghe một câu chuyện về Gregori Margulis khi tôi là một nghiên cứu sinh ở Yale. Sau khi Liên Xô sụp đổ, ông ý quyết định tìm kiếm một vị trí giáo sư ở Mỹ. Về cơ bản, application của ông ý chỉ gồm có một lá thư duy nhất trong đó ông giới thiệu về mình, có note rằng ông có Fields Medal và đề nghị hãy thuê ông. Năm 1991, ông gia nhập khoa Toán của Yale.

Giờ đây, tôi thực sự không chắc câu chuyện này là đúng hay không. Tôi chưa từng hỏi Margulis trực tiếp xem thế nào. Mặc dù vậy, việc tôi cảm thấy điều đó hoàn toàn đáng tin có thể cho bạn thấy những người giành giải Fields được trân trọng như thế nào.

Source: Quora

Categories
Uncategorized

Learning/Researching Experiences

Search Quora for intuitive explaination. For instance, the concept of local ring.

Categories
Uncategorized

Algebraic Number Theory

Objectives

  • branch of number theory
  • use algebraic tools to study number-theoretic questions
  • number-theoretic questions are expressed in terms of algebra, eg. how do we decompose an ideal?

Unique factorization

  • irreducible element: x is irreducible if x = ab then a or b is unit.
  • prime: x is prime if x | ab then x | a or x | b
  • fact: all elements of a notherian ring can be decomposed into irreducible elements