Phương pháp giải 35 dạng Toán liên quan Khảo Sát Hàm Số

Tác giả: - Ngày: 19/08/2017 - Chuyên mục: Đại Số, Tài Liệu Ôn Thi - Lượt xem: 679

Phương pháp giải 35 dạng Toán liên quan Khảo Sát Hàm Số. Khảo sát Hàm số là một trong số những bài Toán dễ trong kì thi THPT Quốc Gia. Tài liệu này tổng hợp lại 35 dạng Toán giúp các em có thể hình dung rõ hơn và làm bài tốt hơn. Cảm ơn tác gia Đỗ Minh Tuấn đã chia sẻ tài liệu Khảo sát hàm số này.

Trong tài liệu, tác giả có đề cập tới 35 dạng Toán Khảo sát hàm số:

 1. Dạng 1: Cho hàm số y = f(x,m) có tập xác định D. Tìm điều kiện của tham số m để hàm số đơn điệu trên D
 2. Dạng 2: Tìm điều kiện của tham số m để hàm số y = f(x,m) đơn điệu trên một khoảng (a;b)
 3. Dạng 3: Tìm điều kiện của tham số m để hàm số y = f(x,m) = ax^3 + bx^2 + cx + d đơn điệu trên một khoảng có độ dài bằng k cho trước
 4. Dạng 4: Tìm điều kiện của tham số m để hàm số y = f(x,m) có cực trị
 5. Dạng 5: Tìm điều kiện của tham số m để hàm số y = f(x,m) đạt cực trị tại điểm x0
 6. Dạng 6: Tìm điều kiện của tham số m để hàm số y = f(x,m) có cực trị tại hai điểm x1, x2 và các điểm cực trị đó thỏa mãn một hệ thức nào đó
 7. Dạng 7: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số y = f(x)
 8. Dạng 8: Tìm điều kiện của tham số m để đồ thị hàm số y = f(x,m) có các điểm cực trị nằm về hai phía đối với trục tung
 9. Dạng 9: Tìm điều kiện của tham số m để đồ thị hàm số y = f(x,m) có các điểm cực trị nằm về hai phía đối với trục hoành
 10. Dạng 10: Tìm điều kiện của tham số m để đồ thị hàm số y = f(x,m) có các điểm cực trị nằm về hai phía đối với đường thẳng d: Ax + By + C = 0 cho trước
 11. Dạng 11: Tìm điều kiện của tham số m để đồ thị hàm số y = f(x,m) có các điểm CĐ và CT đối xứng với nhau qua đường thẳng d: Ax + By + C = 0
 12. Dạng 12: Tìm điều kiện của tham số m để đồ thị hàm số y = f(x,m) có các điểm CĐ và CT cách đều đường thẳng d: Ax + By + C = 0
 13. Dạng 13: Tìm điều kiện của tham số m để đồ thị hàm số y = f(x,m) có các điểm cực trị A và B thỏa mãn một hệ thức nào đó (VD: AB = k, AB ngắn nhất …)
 14. Dạng 14: Tìm điểm M thuộc đường thẳng d: Ax + By + C = 0 sao cho tổng khoảng cách từ điểm M đến hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = f(x) là nhỏ nhất
 15. Dạng 15: Tìm điều kiện của tham số m để đồ thị hàm số y = f(x,m) có các điểm CĐ, CT và đường thẳng đi qua hai điểm cực trị tạo với đường thẳng d: Ax + By + C = 0 một góc bằng α
 16. Dạng 16: Tìm điều kiện của tham số m để đồ thị hàm số y = ax^4 + bx^2 + c có các điểm CĐ, CT tạo thành một tam giác vuông cân
 17. Dạng 17: Tìm giá trị của m để tiệm cận xiên của ĐTHS y = (ax^2 + bx + c)/(mx + n) chắn trên hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng k
 18. Dạng 18: Tìm các điểm M trên đồ thị (C): y = (ax + b)/(cx + d) sao cho tổng khoảng cách từ điểm M đến giao điểm của hai đường tiệm cận là nhỏ nhất
 19. Dạng 19: Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C): y = f(x) tại điểm M(x0;y0)
 20. Dạng 20: Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C): y =f(x) biết tiếp tuyến đó có hệ số góc bằng k
 21. Dạng 21: Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C): y =f(x) biết tiếp tuyến đó đi qua điểm (xA;yA)
 22. Dạng 22: Tìm các điểm M sao cho từ điểm M có thể kẻ được n tiếp tuyến tới đồ thị (C): y =f(x)
 23. Dạng 23: Tìm các điểm M sao cho từ điểm M có thể kẻ được 2 tiếp tuyến tới đồ thị (C): y =f(x) và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau
 24. Dạng 24: Tìm các giá trị của m để đồ thị (C1): y = f(x,m) cắt đồ thị (C2): y = g(x) tại n điểm phân biệt
 25. Dạng 25: Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: F(x,m) = 0
 26. Dạng 26: Tìm giá trị của m để đường thẳng d: y = px + q cắt đồ thị (C): (ax + b)/(cx + d) tại hai điểm phân biệt M, N sao cho độ dài đoạn MN là nhỏ nhất
 27. Dạng 27: Tìm giá trị của m để đường thẳng d: y = px + q cắt đồ thị (C): (ax + b)/(cx + d) tại hai điểm phân biệt thuộc cùng một nhánh của (C)
 28. Dạng 28: Tìm giá trị của m để đường thẳng đồ thị (C): y = ax^3 + bx^2 + cx + d cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng
 29. Dạng 29: Tìm giá trị của m để đường thẳng đồ thị (C): y = ax^3 + bx^2 + cx + d cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số nhân
 30. Dạng 30: Cho họ đường cong (Cm): y = f(x,m), với m là tham số. Tìm điểm cố định mà họ đường cong trên đi qua với mọi giá trị của m
 31. Dạng 31: Cho họ đường cong (Cm): y = f(x,m), với m là tham số. Tìm các điểm mà họ đường cong trên không đi qua với mọi giá trị của m
 32. Dạng 32: Cho đồ thị (C): y = f(x). Vẽ đồ thị của hàm số y = f(|x|)
 33. Dạng 33: Cho đồ thị (C): y = f(x). Vẽ đồ thị của hàm số y = |f(x)|
 34. Dạng 34: Cho đồ thị (C): y = f(x). Vẽ đồ thị của hàm số |y| = f(x)
 35. Dạng 35: Cho đồ thị (C): y = f(x). Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = |u(x)|.v(x)

Tham khảo thêm tài liệu Khảo sát hàm số:

 1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có lời giải chi tiết
 2. Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số – Lưu Huy Thưởng

Một số hình ảnh Khảo sát Hàm số:

Phương pháp giải 35 dạng Toán liên quan Khảo Sát Hàm Số. Tài liệu ôn thi Toán THPT Quốc Gia phần khảo sát hàm số. Các bài toán Khảo sát hàm số thường gặp
Phương pháp giải 35 dạng Toán liên quan Khảo Sát Hàm Số. Tài liệu ôn thi Toán THPT Quốc Gia phần khảo sát hàm số. Các bài toán Khảo sát hàm số thường gặp
Phương pháp giải 35 dạng Toán liên quan Khảo Sát Hàm Số. Tài liệu ôn thi Toán THPT Quốc Gia phần khảo sát hàm số. Các bài toán Khảo sát hàm số thường gặp

Phương pháp giải 35 dạng Toán liên quan Khảo Sát Hàm Số
3.5 (2) votes
Tác giả Admin
Blog Toán là trang tổng hợp tài liệu, đề thi thử các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các trường trên toàn quốc.
Click quảng cáo để ủng hộ Blog Toán nhé các bạn

Ý Kiến Của Bạn Đọc

avatar
10000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.