Chuyên mục: THPT Quốc Gia 2015

THPT Quốc Gia 2015. Chuyên mục chuyên chia sẻ đề thi thử môn Toán năm 2015 của các trường THPT Quốc Gia trên Toàn Quốc. Những đề thi thử trong chuyên mục này vẫn là đề thi tự luận, chưa chuyển sang hình thức thi THPT Quốc Gia mới. Vì thế, những đề thi trong chuyên mục sẽ chỉ là những tài liệu tham khảo cho các bạn chưa nắm được chắc kiến thức. Các bạn nên xem thêm các đề thi mới trong chuyên mục Đề thi thử Toán hoặc Đề thi thử Toán 2017 có đáp án. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo thêm Đề thi thử môn Toán THPT Quốc Gia 2016. Blog Toán chúc các bạn học tập tốt.

Tác giả: - Ngày: 08/08/2016 - Chuyên mục: Đề Thi Thử Toán, THPT Quốc Gia 2015 - Lượt xem: 193

Đáp án Toán chính thức! Năm 2015 Bộ Giáo Dục đổi mới phương thức tuyển sinh Đại Học – Cao Đẳng, đổi tên kỳ thi Đại Học thành kỳ thi THPT Quốc Gia 2015. Với mô hình “hai trong một” và là năm đầu tiên đổi mới nên đề thi chưa phân hóa được rõ […]