Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Hôm qua, Sở Giáo Dục tỉnh Lâm Dồng đã tổ chức thi thử THPT Quốc Gia. Blog Toán xin phép được chia sẻ đề và đáp án chi tiết của Sở GD.

Blog Toán chúc các bạn ôn thi tốt và giành điểm số cao.

Một số câu trong Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng:

Câu 38: Lúc 10 giờ sáng trên Sa mạc, một nhà địa chất đang ở tại vị trí A. Anh ta muốn đến vị trí (bằng ô tô) trước 12 giờ trưa, với AB  70km . Nhưng trong sa mạc thì xe chỉ có thể di chuyển với vận tốc là 30km/h. Cách vị trí A 10 km có một con đường nhựa chạy song song với đường thẳng nối từ A đến B . Trên đường nhựa thì xe di chuyển với 50 km/h. Tìm thời gian ít nhất để nhà địa chất đến vị trí B ?

Câu 41: Sân trường THPT A có một bồn hoa hình tròn tâm O . Một nhóm học sinh lớp 12 được giao thiết kế bồn hoa. Nhóm này định chia bồn hoa thành bốn phần bởi hai đường parabol có cùng đỉnh O. Hai đường parabol này cắt đường tròn tại bốn điểm A, B,C,D tạo thành một hình vuông có cạnh bằng 4m. Phần diện tích dùng để trồng hoa, phần diện tích dùng để trồng cỏ. Biết kinh phí để trồng hoa là 150000 đồng/1m2 , kinh phí để trồng cỏ là 100000 đồng/1m2 . Hỏi nhà trường cần bao nhiêu tiền để trồng bồn hoa đó?

Câu 43: Ông Nam bắt đầu đi làm cho công ty A với mức lương khởi điểm là 5 triệu đồng một tháng. Cứ sau 3 năm thì ông Nam được tăng lương 40% . Hỏi sau tròn 20 năm đi làm cho công ty, tổng số tiền lương ông Nam nhận được là bao nhiêu?

Câu 50: Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 15m / s thì phía trước xuất hiện 1 trướng ngại vật nên người lái xe phải hãm phanh. Kể từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc -a(m/s^2). Biết ô tô đi được thêm 20m thì dùng hẳn. Hỏi a thuộc khoảng nào sau đây?

Liên quan Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017:

  1. Đề thi và đáp án tham khảo Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017
  2. Đề Thi Thử Môn Toán Trường THPT Bảo Lâm – Lâm Đồng

Xem Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017:

Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo DụcGiải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo DụcGiải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục
Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết môn Toán Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017. Đáp án chi tiết tất cả các môn Sở Giáo Dục

Giải chi tiết đề thi thử Sở Giáo Dục Lâm Đồng năm 2017
1 (2) votes
Tác giả Admin
Blog Toán là trang tổng hợp tài liệu, đề thi thử các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các trường trên toàn quốc.
Click quảng cáo để ủng hộ Blog Toán nhé các bạn

Ý Kiến Của Bạn Đọc

avatar
10000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.