Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017. Vừa qua, Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 năm 2017 có đáp án đã được Blog Toán đăng tải. Hôm nay, Blog Toán xin chia sẻ đáp án chi tiết Chuyên Vinh lần 3.

Chúc các bạn ôn thi thật tốt. Có thể tham khảo thêm Giải chi tiết đề thi thử môn Hoá chuyên Vinh lần 3

Một số câu trong đề thi thử chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết:

Câu 1: Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên đoạn [-1;3] và có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số có hai điểm cực đại là x = -1, x=2.

B. Hàm số có hai điểm cực tiểu là x=0, x=3.

C. Hàm số đạt cực tiểu tại x=0, cực đại tại x=2

D. Hàm số đạt cực tiểu tại x=0, cưc đại tại x=-1

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng f(x) là một trong bốn hàm số được đưa ra trong các phương án A, B, C, D dưới đây. Tìm f(x).

Câu 11: Gọi M và N lần lượt là điểm biểu diễn các số phức z1, z2 khác 0. Khi đó khẳng định nào sau đây sai.

A. |z2| = ON.

B. |z1-z2| = MN

C. |z1+z2| = MN

D. |z1| = OM

Câu 17: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x + 2y + z + 6 =0. Tìm toạ độ điểm M thuộc tia Ox sao cho khoảng cách từ M đên (P) bằng 3.

Câu 36: Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = căn(2-x) , y=x, y=0. xung quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây?

Tham khảo một số tài liệu liên quan đề thi thử chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết:

  1. Đáp án chi tiết Toán THPT chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2017
  2. Đề thi thử Toán THPT chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2017 có đáp án

Xem chi tiết đề thi thử chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết:

Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.
Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.
Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.
Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.
Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.
Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.
Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.
Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.
Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.
Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.
Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.
Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.
Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017 mới nhất. Giải chi tiết đề thi môn Toán chuyên Vinh lần 3 đầy đủ, chính xác nhất.

Đề thi thử Toán chuyên Vinh lần 3 đáp án chi tiết năm 2017
3.7 (12) votes
Tác giả Admin
Blog Toán là trang tổng hợp tài liệu, đề thi thử các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các trường trên toàn quốc.
Click quảng cáo để ủng hộ Blog Toán nhé các bạn

Ý Kiến Của Bạn Đọc

avatar
10000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.