Đề thi thử Toán chuyên KHTN lần 5 năm 2017 có đáp án chi tiết. Hướng dẫn giải đề thi thử của trường chuyên KHTN lần 5.

Như vậy trường THPT chuyên KHTN đã trải qua 4 kỳ thi thi thử. Các đề thi của trường luôn được bàn luận rất nhiều. Blog Toán đã tổng hợp lại đề thi thử THPT chuyên KHTN của trường.

Hôm nay, Blog Toán xin chia sẻ lại đề thi thử lần 5 của chuyên KHTN.

Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi thử môn Hóa trường THPT Chuyên KHTN lần 5 – 2017 tại đây.

Một số câu trong đề thi thử Toán chuyên KHTN lần 5 năm 2017:

Câu 3. Cho hình lăng trụ ABC.A0B0C 0 có đáy là tam giác vuông tại A, AB = a, AC = a√2. Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng (AB’C’), (ABC) bằng 60 độ và hình chiếu A lên mặt phẳng (A’B’C’) là trung điểm Hcủa đoạn A’B’ . Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện AHB’C’

Câu 8; Cho hai đường tròn (C1) và (C2) lần lượt chứa hai mặt phẳng phân biệt (P), (Q). (C1), (C2) có hai điểm chung A, B. Hỏi có bao nhiêu mặt cầu có thể đi qua (A), (B).

Câu 12. Biết rằng có một hình đa diện H có 6 mặt là 6 tam giác đều, hãy chỉ ra mệnh đề nào dau dưới đây là đúng?

A Không tồn tại hình H nào có mặt phẳng đối xứng.

B Có tồn tại một hình H có đúng 4 mặt phẳng đối xứng.

C Không tồn tại hình H nào có đúng 5 đỉnh.

D Có tồn tại một hình H có hai tâm đối xứng phân biệt.

Câu 16: Trong không gian hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1,2,4), B(1,3,5), CC(1,-2,3). Trọng tâm G của tam giác ABC có toạ độ là:

Câu 25: Trong không gian hệ toạ độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có toạ độ các đỉnh lần lượt là A(3,-1,1), B(-1,0,-2), C(4,1,-1), D(3,2,-6). Các điểm P, Q di chuyển trong không gian thoả mãn PA = QB, PB = QC, PC = QD, PD =QA. Biết rằng mặt phẳng trung trực của PQ luôn đi qua một điểm X cố định. Vậy X sẽ nằm trong mặt phẳng nào dưới đây:

Câu 37: Cho một khối lập phương biết rằng khi tăng độ dài cạnh của khối lập phương thêm 2cm thì thể tích của nó tăng thêm 152 cm3. Hỏi cạnh của khối lập phương đã cho bằng:

Tham khảo thêm một số đề liên quan THPT chuyên KHTN lần 5 năm 2017:

  1. Đề thi thử Toán THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên lần 4 có đáp án chi tiết
  2. THPT chuyên KHTN lần 3 môn Toán năm 2017 có đáp án

Xem chi tiết đề thi thử Toán THPT chuyên KHTN lần 5 năm 2017:

Đề thi thử Toán THPT chuyên KHTN lần 5 năm 2017 có đáp án chi tiết nhất. Hướng dẫn giải chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán THPT chuyên KHTN lần 5
Đề thi thử Toán THPT chuyên KHTN lần 5 năm 2017 có đáp án chi tiết nhất. Hướng dẫn giải chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán THPT chuyên KHTN lần 5
Đề thi thử Toán THPT chuyên KHTN lần 5 năm 2017 có đáp án chi tiết nhất. Hướng dẫn giải chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán THPT chuyên KHTN lần 5
Đề thi thử Toán THPT chuyên KHTN lần 5 năm 2017 có đáp án chi tiết nhất. Hướng dẫn giải chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán THPT chuyên KHTN lần 5
Đề thi thử Toán THPT chuyên KHTN lần 5 năm 2017 có đáp án chi tiết nhất. Hướng dẫn giải chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán THPT chuyên KHTN lần 5
Đề thi thử Toán THPT chuyên KHTN lần 5 năm 2017 có đáp án chi tiết nhất. Hướng dẫn giải chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán THPT chuyên KHTN lần 5
Đề thi thử Toán THPT chuyên KHTN lần 5 năm 2017 có đáp án chi tiết nhất. Hướng dẫn giải chi tiết 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán THPT chuyên KHTN lần 5

Đề thi thử Toán chuyên KHTN lần 5 năm 2017 có đáp án
2 (24) votes
Tác giả Admin
Blog Toán là trang tổng hợp tài liệu, đề thi thử các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các trường trên toàn quốc.
Click quảng cáo để ủng hộ Blog Toán nhé các bạn

Ý Kiến Của Bạn Đọc

avatar
10000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.