THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Với nhiều mã đề khác nhau, cho thấy trường đã rất kỳ công trong việc thi thử.

Đề thi thử lần 1 không khó, các bạn có thể làm hết và đạt điểm tối đa. Hãy nắm vững các kiến thức đã học thông qua việc làm đề trên Blog Toán. Blog Toán tin rằng với số lượng đề trên website, các em có thể đạt điểm 9,10 trong kỳ thi. Chúc các em ôn thi tốt.

Blog Toán chia sẻ lại cho các em ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán. Các em nhớ like fanpage để cập nhật thêm đề thi. Fanpage của Blog Toán: Blog Toán THPT.

Một số câu trong đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên:

Câu 22. Nếu độ dài các cạnh của khối hộp chữ nhật tăng lên 2 lần thì thể tích của khối  hộp chữ nhật sẽ tăng lên:

Câu 23. Nếu độ dài chiều cao của khối chóp tăng lên 6 lần ,diện tích đáy không đổi thì thể tích của khối chóp sẽ tăng lên :

Câu 30. Cho một tấm nhôm hình chữ nhật có chiều dài bằng 12 cm và chiều rộng bằng 8 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất

Câu 37. Một người gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng gửi 1 triệu đồng, với lãi suất kép 1%/tháng. Gửi được hai năm 3 tháng người đó có công việc nên đã rút toàn bộ gốc và lãi về. Số tiền người đó rút được là:

Câu 42. Cho khi chóp (H1) và khi lăng tr(H2) có cùng độ dài chiu cao và din tích đáy . Tsthtích khi lăng tr(H2) và khi chóp (H1) bng:

A. 1               B. 2               C. 3                       D. 4

Câu 49. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cnh 2a . GM, N ln lượt là trung đim ca AB, BC . GiH là trung đim ca AM . Tam giác SAM là tam giác đều và SH vuông góc vi mp( ABCD ). Khong cách ca hai đường thng chéo nhau SM DN bng .

Tham Khảo Thêm Một Số Tài Liệu liên quan đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên:

  1. Đề Thi Thử Môn Toán THPT Nho Quan A – Ninh Bình Lần 1
  2. Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Của Bộ Giáo Dục
  3. Tóm Tắt Chương Trình Toán THPT – Tài Liệu Nhỏ Ôn Thi
  4. Phương Pháp Giải Nhanh Đề Thi Toán THPT Quốc Gia

Xem chi tiết đề thi thử môn Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên:

THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.
THPT Nguyễn Xuân Nguyên tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử lần 1 môn Toán năm 2017. Đáp án chi tiết trắc nghiệm Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên.

Đề Thi Thử Môn Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên – Thanh Hóa
Đánh giá bài viết!
Tác giả Admin
Blog Toán là trang tổng hợp tài liệu, đề thi thử các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các trường trên toàn quốc.
Click quảng cáo để ủng hộ Blog Toán nhé các bạn

Ý Kiến Của Bạn Đọc

avatar
10000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.