Đáp án chi tiết đề thi thử Toán Sở Giáo Dục tỉnh Hà Tĩnh năm 2017. Vừa qua Sở giáo dục đã công bố Đề thi thử Toán THPT Quốc Gia Sở Giáo Dục Đào Tạo Hà Tĩnh năm 2017. Hôm nay Blog Toán xin chia sẻ đáp án chi tiết của đề.

Blog Toán rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.

Một số câu trong đề thi thử Toán Sở Giáo Dục Tỉnh Hà Tĩnh năm 2017:

Câu 26: Sự sản sinh vi rút Zika ngày thứ t có số lượng là N(t) và lúc đầu đám vi rút có số lượng 250.000 con. Sau 10 ngày số lượng vi rút (lấy gần đúng hàng đơn vị):

A. 264.334 con B. 257.167 con C. 258.959 con D. 253.584 con.

Câu 32: Cho số phức z thỏa mãn iz = 2+i. Khi đó phần thực và phần ảo của z là:

A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng -2i           B. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 2i

C. Phần thực bằng -1 và phần ảo bằng -2              D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng

Câu 34: Cho số phức z thỏa mãn |z-1+i|=2. Chọn phát biểu đúng:

A. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường thẳng.

B. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường Parabol.

C. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng 2.

D.Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng 4.

Câu 35: Mỗi cạnh của một khối đa diện là cạnh chung của bao nhiêu mặt của khối đa diện:

A. Hai mặt             B. Ba mặt            C. Bốn mặt            D. Năm mặt

Tài liệu liên quan đề thi thử Toán Sở Giáo Dục tỉnh Hà Tĩnh

  1. Đề thi thử Toán THPT chuyên Quốc Học Huế lần 1 năm 2017 có đáp án
  2. Đề thi thử Toán THPT Lương Đắc Bằng Thanh Hóa năm 2017 có đáp án

Xem chi tiết đề thi thử Toán Sở Giáo Dục tỉnh Hà Tĩnh:

Đáp án chi tiết Sở Giáo Dục tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Đáp án chi tiết Sở Giáo Dục tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Đáp án chi tiết Sở Giáo Dục tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Đáp án chi tiết Sở Giáo Dục tỉnh Hà Tĩnh năm 2017

Đáp án đề thi thử Toán Sở Giáo Dục tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Đánh giá bài viết!
Tác giả Admin
Blog Toán là trang tổng hợp tài liệu, đề thi thử các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các trường trên toàn quốc.
Click quảng cáo để ủng hộ Blog Toán nhé các bạn

Ý Kiến Của Bạn Đọc

avatar
10000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.