Đáp Án Chi Tiết Đề Minh Họa Lần 2 Môn Toán Bộ Giáo Dục Năm 2017. Vừa qua, Bộ Giáo Dục đã công bố 14 Đề Minh Họa lần 2. Trong đó có Toán là môn thi trắc nghiệm. Blog Toán đã sưu tầm và tìm được đáp án chi tiết cho đề minh họa này. Sau đây xin chia sẻ lại cho các bạn tham khảo.

Đáp án do chị Ngọc Huyền soạn. Blog Toán chúc các bạn ôn thi thật tốt

Một số câu trong Đáp án chi tiết đề minh hoạ lần 2 môn Toán năm 2017:

Câu 10: Biết M(0,2), N(2,2) là các điểm cực trị của đồ thị hàm số y=ax^3 + bx^2 + cx +d. Tính giá trị của hàm số tại x = -2.

A. y(-2) = 2                B. y(-2) = 22               C. y(-2) = 6              D. y(-2) = -18.

Câu 27: Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường y=e^x, y=0, x=0 và x=ln4. Đường thẳng x=k(0<k<ln4) chia (H) thành hai phần có diện tích S1, S2 như hình vẽ. Tìm k để S1=2S2.

A. k = 2/3ln4               B. k=ln2                C. k=ln(8/3)                  D. k=ln3.

Câu 32. Kí hiệu z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 4z^2-16z+17=0. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức w=iz0.

A. M1(1/2;2)                 B. M2(-1/2;2)                  C. M3(-1/4;1)              D. M4(1/4;1)

Câu 37. Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng 12 và G là trọng tâm của tam giác BCD. Tính thể tích V của khối chóp ABCD.

Câu 38. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A.  Cạnh = 2căn2. Biết AC’ tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60 độ và AC’=4. Tính thể tích V của khối đa diện ABCA’B’C’.

Câu 40. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h. Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.

Câu 41. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=a, AD=2a và AA’=2a. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABB’C’.

Câu 43. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3,-2,3) và B(-1,2,5). Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB.

Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-2,3,1) và B(5,-6,-2). Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M. Tính tỉ số AM/BM

Bài liên quan đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 Môn Toán:

  1. Đề Minh Họa Môn Toán Lần 2 Năm 2017 Bộ Giáo Dục
  2. Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Của Bộ Giáo Dục
  3. Đáp Án Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Toán 2017 Bộ Giáo Dục
  4. Đề thi minh hoạ lần 3 môn Toán Bộ Giáo Dục Đào Tạo có đáp án

Xem chi tiết đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn Toán năm 2017:

Đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn toán bộ giáo dục và đào tạo. Lời giải chi tiết đề minh họa lần 2 toán của Bộ Giáo Dục. cập nhật đáp án tại Blog Toán
Đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn toán bộ giáo dục và đào tạo. Lời giải chi tiết đề minh họa lần 2 toán của Bộ Giáo Dục. cập nhật đáp án tại Blog Toán
Đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn toán bộ giáo dục và đào tạo. Lời giải chi tiết đề minh họa lần 2 toán của Bộ Giáo Dục. cập nhật đáp án tại Blog Toán
Đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn toán bộ giáo dục và đào tạo. Lời giải chi tiết đề minh họa lần 2 toán của Bộ Giáo Dục. cập nhật đáp án tại Blog Toán
Đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn toán bộ giáo dục và đào tạo. Lời giải chi tiết đề minh họa lần 2 toán của Bộ Giáo Dục. cập nhật đáp án tại Blog Toán
Đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn toán bộ giáo dục và đào tạo. Lời giải chi tiết đề minh họa lần 2 toán của Bộ Giáo Dục. cập nhật đáp án tại Blog Toán
Đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn toán bộ giáo dục và đào tạo. Lời giải chi tiết đề minh họa lần 2 toán của Bộ Giáo Dục. cập nhật đáp án tại Blog Toán
Đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn toán bộ giáo dục và đào tạo. Lời giải chi tiết đề minh họa lần 2 toán của Bộ Giáo Dục. cập nhật đáp án tại Blog Toán
Đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn toán bộ giáo dục và đào tạo. Lời giải chi tiết đề minh họa lần 2 toán của Bộ Giáo Dục. cập nhật đáp án tại Blog Toán
Đáp án chi tiết đề minh họa lần 2 môn toán bộ giáo dục và đào tạo. Lời giải chi tiết đề minh họa lần 2 toán của Bộ Giáo Dục. cập nhật đáp án tại Blog Toán

Đáp Án Chi Tiết Đề Minh Họa Lần 2 Môn Toán Bộ Giáo Dục
3.8 (4) votes
Tác giả Admin
Blog Toán là trang tổng hợp tài liệu, đề thi thử các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các trường trên toàn quốc.
Click quảng cáo để ủng hộ Blog Toán nhé các bạn

Ý Kiến Của Bạn Đọc

avatar
10000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.