Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Vinh lần 4 có đáp án. Vừa qua, trường THPT chuyên Đại Học Vinh tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc Gia lần cuối, lần 4 năm 2017.Đề thi thử môn Toán THPT chuyên Vinh lần 4 có đáp án đã được Blog Toán đăng tải trên website. Sau đây, mình xin chia sẻ thêm đề thi thử Tiếng Anh của trường. Các bạn cùng tham khảo nhé. Tham khảo đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2017 tất cả các mã đề tại Blog Tiếng Anh nhé.

Sắp thi rồi nên những đề thi thử chọn lọc sẽ được Blog Toán chia sẻ. Các bạn tải về và làm cẩn thận nhé. Cố gắng lên còn một chút nữa thôi. Chúc các bạn ôn thi tốt và có điểm số cao trong kỳ thi THPT Quốc Gia.

Một số câu trong đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Vinh lần 4:

Question 5: At no time did the two sides look likely to reach an agreement.

A. The two sides had no time to reach an agreement.

B. The two sides never looked likely to reach an agreement.

C. If the two sides had had more time, they would have reached an agreement

D. The two sides would never like to reach an agreement.

Question 6: The movie bears little resemblance to the original novel.

A. The movie is very similar to the original novel.

B. The movie is quite different from the original novel.

C. The movie and the original novel resemble in many ways.

D. The movie and the original novel differ in some ways.

Question 7: The waiter said: “ Would you mind moving to another table?”

A. The waiter asked me to move to another table.

B. The waiter advised me to move to another table.

C. The waiter insisted me to move to another table.

D. The waiter told me not to move to another table.

Question 22: The passage states that in a two-year period astronauts could ___________.

A. fly to Mars to begin exploring B. travel to Mars and set up a base there

C. only get halfway to Mars D. go to Mars and return

Question 23: Which of the sentences below best expresses the essential information in the highlighted sentence in the passage?

A. The critical point in all enterprises is expensive spacecraft.

B. As in most plans, expense in the most important project.

C. Estimating costs is the essential dilemma for all NASA plans.

D. The most important issue, as is most ventures, is cost.

Question 24: According to the passage, how much would a manned space flight to Mars cost?

A. Just over five billion dollars.           B. About a billion dollars.

C. Several hundred billion dollars.          D. Around one hundred billion dollars.

Xem thêm đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Vinh lần 4:

  1. Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn có đáp
  2. Đề Thi Thử Toán | Đề minh hoạ Tiếng Anh lần 3 Bộ Giáo Dục có đáp án chi tiết

Xem chi tiết đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Vinh lần 4:

Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Vinh lần 4 có đáp án chi tiết. Hướng dẫn giải đề thi môn Tiếng Anh trường chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2017 chính xác
Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Vinh lần 4 có đáp án chi tiết. Hướng dẫn giải đề thi môn Tiếng Anh trường chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2017 chính xác
Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Vinh lần 4 có đáp án chi tiết. Hướng dẫn giải đề thi môn Tiếng Anh trường chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2017 chính xác
Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Vinh lần 4 có đáp án chi tiết. Hướng dẫn giải đề thi môn Tiếng Anh trường chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2017 chính xác
Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Vinh lần 4 có đáp án chi tiết. Hướng dẫn giải đề thi môn Tiếng Anh trường chuyên Đại Học Vinh lần 4 năm 2017 chính xác

Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Vinh lần 4 có đáp án
3.6 (7) votes
Tác giả Admin
Blog Toán là trang tổng hợp tài liệu, đề thi thử các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các trường trên toàn quốc.
Click quảng cáo để ủng hộ Blog Toán nhé các bạn

Ý Kiến Của Bạn Đọc

avatar
10000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.