Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn có đáp án chi tiết. Vừa qua, mình nhận được các đề thi thử Tiếng Anh, Ngữ Văn nên đã quyết định đăng cả Tiếng Anh cùng Ngữ Văn cho các bạn tham khảo.

Blog Toán xin chia sẻ đề thi thử Tiếng Anh của trường chuyên Bắc Cạn. Đề và đáp án được chia sẻ bởi bạn Lương Thuỳ LB . Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ những tài liệu bổ ích cho các em học sinh.

Các em học sinh không chọn môn Tiếng Anh thì cũng cố gắng làm thử nhé. Tránh bị điểm liệt trong kỳ thi :D.

Chúc các em học tốt,

Một số câu trong đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn:

Question 10: ________ for our health.

A.One’s diet is helpful in extra fiber.                  B.Helpful one’s diet is extra fiber

C.Extra fiber is one’s helpful diet                       D.Extra fiber in one’s diet is helpful

Question 11: The growth of two-income families in the United States ______ of people moving to a new social class.

A.has resulted in millions                 B.resulting in millions

C.results of millions                          D.millions of results

Question 12: Black, red, and even bright pink diamonds ______ .

A.occasionally found                     B.have occasionally been found

C.have occasionally found            D.occasionally to find

Question 15: The door is unlocked; _______ here last night.

A. Something strange was happened

B. Something strange should have happened

C. Something strange had happened

D. Something strange could have happened

Question 26: Mike graduated with a good degree. However, he joined the ranks of the unemployed.

A.Mike joined the ranks of the unemployed because he graduated with a gooddegree.

B.If Mike graduated with a good degree, he would join the ranks of theunemployed.

C.Although Mike graduated with a good degree, he joined the ranks of theunemployed.

D.That Mike graduated with a good degree helped him join the ranks of theunemployed.

Question 27: Put your coat on. You will get cold.

A.You will not get cold unless you put your coat on.

B.Put your coat on, otherwise you will get cold.

C.It is not until you put your coat on that you will get cold.

D.You not only put your coat on but also get cold.

 Tham khảo thêm một số tài liệu liên quan Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn:

  1. Hướng dẫn ôn tập thi THPT Quốc Gia 2017 môn Tiếng Anh
  2. Đáp án chi tiết Tiếng Anh minh hoạ lần 3 năm 2017 Bộ Giáo Dục

Xem chi tiết đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn:

Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn có đáp chi tiết. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử môn Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn năm 2017 mới nhất
Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn có đáp chi tiết. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử môn Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn năm 2017 mới nhất
Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn có đáp chi tiết. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử môn Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn năm 2017 mới nhất
Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn có đáp chi tiết. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử môn Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn năm 2017 mới nhất
Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn có đáp chi tiết. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử môn Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn năm 2017 mới nhất
Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn có đáp chi tiết. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử môn Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn năm 2017 mới nhất
Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn có đáp chi tiết. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử môn Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn năm 2017 mới nhất

Đề thi thử Tiếng Anh THPT chuyên Bắc Cạn có đáp
4 (2) votes
Tác giả Admin
Blog Toán là trang tổng hợp tài liệu, đề thi thử các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh của các trường trên toàn quốc.
Click quảng cáo để ủng hộ Blog Toán nhé các bạn

Ý Kiến Của Bạn Đọc

avatar
10000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.